ต้นจั๋ง
0.00 THB
  • Category : Product
  • Brand : -
  • Product Code : -
Contact us

ต้นจั๋ง มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ มีความสูงเฉลี่ย 1 - 3 เมตร

สามารถปลูกได้ทั้งในและนอกอาคาร  รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง