ชาฮกเกี๊ยน
0.00 THB
  • Category : Product
  • Brand : -
  • Product Code : -
Contact us

ชาฮกเกี๊ยนไม้ประดับที่แสนจะทนทาน ปลูกติดง่ายโตเร็วและสามารถดัดเป็นรูปต่างๆได้ตามจินตนาการอีกด้วยเป็นไม้ประดับ เพื่อชมใบ หรือทรงพุ่ม มีดอกเล็กสีขาว แต่ดอกเล็กมาก

หากไม่เคยสังเกตุ อาจบอกไม่ได้ว่านี่เป็นดอกของชาฮกเกี้ยน

ชาดัด หรือ ชาฮกเกี้ยน

ถุงเบอร์ 5 สูง 20-30 เซนติเมตร 1 เมตร=5-7ถุง

ถุงเบอร์ 8 ความกว้างทรงพุ่ม 30-35 เซนติเมตร สูง 35-40 เซนติเมตร 1เมตร=4ถุง

ถุงเบอร์ 8 ความกว้างทรงพุ่ม 80-100 เซนติเมตร สูง 35-40 เซนติเมตร 1เมตร=4ถุง

ถุงเบอร์ 10 ความกว้างทรงพุ่มสูง 40-50 เซนติเมตร สูง 50-60เซนติเมตร 1 เมตร=3 ถุง

นฤชา at 28 August 2017 14:36
เบอร์ 10 ความกว้างทรงพุ่มสูง 40-50 เซนติเมตร สูง 50-60เซนติเมตร ราคาต้นละเท่าไหร่ครับ