ต้นข่อย

ลักษณะของต้นข่อยเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นค่อนข้างคดงอ เป็นปุ่มปม

ลักษณะของใบต้นข่อย เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนาดเล็ก รูปใบรีแกมรูปไข่เนื้อใบค่อนข้างหนาผิวสากเหมือนกระดาษทรายทั้งสองด้าน

การขยายพันธุ์ต้นข่อยทำจาก เพาะเมล็ด ปักชำ