"ไทรเกาหลี" กับกระถางปูนเปลือยสไตส์ลอฟท์ ปลูกริมกำแพงได้รั้วสวยสีเขียว

จัดสวนริมสระว่ายน้ำใช้ ไทรเกาหลี สร้างความเป็นสวนตัว เลือกไทรเกาหลีมีใบที่ละเอียด เขียวสวย

ปลูกริมรั้วกำแพงค่ะ ไทรเกาหลีทนแล้งรดน้ำน้อย ยิ่งแดดจัดใบของไทรเกาหลี เรียงตัวกันแน่น 

ถ้าเราตัดแต่งไทรเกาหลีบ่อยๆทุกเดือนก็จะได้รั้วไทรเกาหลี เป็นไม้สวยมากค่ะ