ต้นข่อย
  • 20 February 2017
  • 2,237
  • 0
ลักษณะของต้นข่อยเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นค่อนข้างคดงอ เป็นปุ่มปม ลักษณะของใบต้นข่อย เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ...
อ่านต่อ