หนวดปลาหมึกด่าง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หนวดปลาหมึกด่างไม้พุ่มประดับที่สูงเต็มที่ไม่เกิน 1-2 เมตร นิยมใช้ปลูกเป็นแนวสวนของบ้าน เพราะฟอร์มใบเป็นแฉกสวยงาม

เลี้ยงดูง่าย ชอบแดดกึ่งร่ม ชอบน้ำและความชื้น