ต้นจั๋ง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ต้นจั๋ง มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ มีความสูงเฉลี่ย 1 - 3 เมตร

สามารถปลูกได้ทั้งในและนอกอาคาร  รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง