สนประดิพัทธ์
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สนประดิพัทธ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10-20  ม. ไม้ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกของลำต้น สีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องตื่น ๆ ลอกเป็นแผ่นลึก ๆ ห้อยตามลำต้น 

มีขนาดถูง 5 นิ้ว ความสูง 1 ม. ,1.5 ม. ,2 ม.