หนวดปลาหมึกเขียว
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หนวดปลาหมึกเขียว เป็นไม้พุ่มประดับ ใบแฉกสวยงาม เลี้ยงดูง่าย ชอบแดดกึ่งร่ม ชอบน้ำและความชื้น หากปลูกในอาคารควรรดน้ำวันเว้นวัน มีทั้งหวดปลาหมึกแคระเขียว และหนวดปลาหมึกด่าง

มีขนาดถุง 4 นิ้ว ,5 นิ้ว , 8 นิ้ว