หูกระจง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หูกระจง ขนาดลำต้น 3-3.5 นิ้ว ความสูง 2.5-3 เมตร

ขนาดลำต้น 4-5 นิ้ว  ความสูง3-4 เมตร